Mazinyan’ esilo! Ngiyalibingelela, ngithemba ukuthi lisawadla anhlamvana. Siyaqhubeka ngohlelo lwethu lokuphakamisa abalobi abatsha oluthi; UVODLOZA LOMLOBI WALAMHLA. Kuleliviki, sixoxa loZibusiso Lima. MELULEKI SIBANDA (MS): Ungubani mlobi walamhla, njalo uzalwa ngaphi? Uzelwe nini? ZIBUSISO LIMA (ZL): Mina nginguZibusiso Lima odabuka koFudu, eNkayi. Ngazalwa mhla zine kuMabasa, ngomnyaka ka1982. MS: Usulobe ingwalo ezingaki, yiziphi? Njalo, ngamafitshane, zimayelana…