Imidlalo Yezolo

BANTWANANA BANTWANA

Isifundo Umdlalo lo ufundisa ukuqakatheka kokuba lejubane ekubalekeleni ingozi. Uyafundisa njalo ukuqakatheka kokulalela umzali, hatshi amaqili. Ufundisa lenhlakanipho lokumisa amacebo aphumelelayo. Umdlalo Kulo umdlalo kukhethwa abantwana ababili okuzathiwa bangoMama. Bema bekhangelene. Phakathi kwabo kuyabe kulebanga elingaba ngamamitha angamatshumi amabili kumbe njalo anganeno kusiya ngobukhulu bendawo. Kubanga eliphakathi laphakathi kwaboMama kuma umntwana oyedwa okuzathiwa yisilwane. Indawo…

READ MORE
Imidlalo Yezolo

IMIDLALO YESINTU

Zinengi izindlela ezazisetshenziswa ukufundisa ngempilo yethu abantu abansundu. Enye yazo kwakuyikudlala imidlalo ethile. Ngaleyo ndlela imfundiso yayigcinakala idluliselwa ebantwaneni, kubazukulu lakusizukulwane. Babefundisana bedlala behlabela. Nanku umdlalo wesibili. Fundisani oKhekhe bakholise. Kheth’ Omthandayo Isifundo: Empilweni kuhle ukuthi umuntu azikhethele lowo amthandayo loba lokho akuthandayo. Ngakho umdlalo lo ufundisa abadlali ngokuzikhethela umuntu abamthandayo phakathi kwabanengi. Kuhle ekukhetheni…

READ MORE
Imidlalo Yezolo

IMIDLALO YABANTWANA YESINTU

Zinengi izindlela ezazisetshenziswa ukufundisa ngempilo yethu abantu abansundu. Enye yazo kwakuyikudlala imidlalo ethile. Ngaleyo ndlela imfundiso yayigcinakala idluliselwa ebantwaneni, kubazukulu lakusizukulwane. Babefundisana bedlala behlabela. Nanku umdlalo wakuqala: Sicel’umntwana Isifundo: Empilweni yethu abansundu abantwana ngabomuntu wonke. Nxa imuli ingelaye umntwana ingacela umntwana kwesinye isihlobo. Umdlalo njalo wenza bezwane amandla bekholisa ukudlala. Umdlalo Umdlalo lo ungadlalwa yiloba…

READ MORE