UVODLOZA LOMLOBI WALAMHLA.

UVODLOZA LOMLOBI WALAMHLA 4

Mazinyan’ esilo! Ngiyalibingelela, ngithemba ukuthi lisawadla anhlamvana. Siyaqhubeka ngohlelo lwethu lokuphakamisa abalobi abatsha oluthi; UVODLOZA LOMLOBI WALAMHLA. Kuleliviki, sixoxa loZibusiso Lima. MELULEKI SIBANDA (MS): Ungubani mlobi walamhla, njalo uzalwa ngaphi? Uzelwe nini? ZIBUSISO LIMA (ZL): Mina nginguZibusiso Lima odabuka koFudu, eNkayi. Ngazalwa mhla zine kuMabasa, ngomnyaka ka1982. MS: Usulobe ingwalo ezingaki, yiziphi? Njalo, ngamafitshane, zimayelana…

READ MORE
UVODLOZA LOMLOBI WALAMHLA.

SILUNGILE NOBUHLE DUBE

Ngiyakhuleka kini lina beSilo. Siyaqhubeka ngohlelo lwethu. Namhla sixoxa lomlobi, uSilungile Nobuhle Dube. MELULEKI SIBANDA (MS): Siyakwamukela mlobi wakithi. Ungubani, wazalwa nini njalo udabuka ngaphi? SILUNGILE NOBUHLE DUBE (SND): NginguSilungile Nobuhle Dube. Ngazalwa mhla zilitshumi lasitshiyagalolunye kuNtulikazi ngo1979. Ngizalwa eTsholotsho, esigabeni seGcwalangamath’empukane, ngaphansi kukaMlisa uSikente, ongaphansi kwenduna uGampu. USobhuku wethu nguTiki Moyo. MS: Siyabonga. Njengomlobi usulobe…

READ MORE