GIYA MTHWAKAZI

Namhla sethula kini imbongi ezindala lezintsha. Ake sizwe ukuba lamhla zigiya phezu kwaziphi izinjongo. Uthini ngalokho eziloba ngakho?

LILIZELA MALILIZELA!

Lilizela Malilizela,
Lilizela ngoba kutheni?
ULilizela ngoba sekwenzenjani?
Lilizela ngoba kukhona intombi
Enyathel’ amajah’ akhale.
Lilizela Malilizela
Nans’ intombi iyangena lamhla,
Intombi eligcwalaguma,
Intomb’ enyathela umhlaba uthi di, di!
Lilizela Malilizela
Nanto igcwalaguma.
Lilizela Malilizela,
Nanto ivithikazi lentombi
Enyathela insizwa zithontise amathe,
Ivithikazi lentombi bo
Elilezigcum’ ezinyakazisa igazi
Amajah’ aphamban’ ubuchopho.
Awu, lilizela Malilizela!

Bekezela Phiri