Ekuhle Mthwakaz’ omuhle!
Isigcawu sinqunu lamhlanje! Hatshi, ungacabangi ukuthi sesibhajelwe edakeni saxakela! Cha, cha! Kukhona esikulungisayo. Sibekezelele. Siyeza. Ake usiqaze njalo kuviki elizayo.

Kusamele ngithi, siyadumisa ngamazolo bant’abahle. Bekutshisile. Siyaloyisa ukuthi liqhubeke lithela sithole amanengi amanzi.

Kodwa, qhubeka uloba wena kaMthwakazi. Ilanga liphuma lendaba litshone lendaba. Izenzakalo zansuku zonke ziyakuthinta na? Ziyabunwaya na ubuchopho bakho? Luyadikiza na ugqozi oluqubuka ngaphakathi? Dobha usiba ulobe! UMthwakazi ulinde ukuzwa ukuthi wena uthini ngempilo le!

Khumbula lokhu lawe ugiye loMthwakazi!