KHAZI!
SIYAKWAMKELA
KWEZABOKHEKHE
ZINGAMAKHEKHE
WOZA LAWE KHEKHE
SIKHEMUZE SONKE
SIKHOLISE SONKE
INGANEKWANE
INKONDLO
IMIDLALO
NGEZABOKHEKHE!