Bakhona abalemibuzo thile mayelana lomncintiswano lo, ikanti abanye sebeqalile. Luyadweba usiba, lemitshina iyaqoqodwa. Halala!

   Lamhla enkundleni ngilazisa ukubana kusukela ngeviki elizayo, ngicelile isikhwicamfundo seNyuvesithi yeZimbabwe, uDr Eventhough Ndlovu, ukuba abe esihlephunela imicijo thile ezasiza ukubana amanoveli esiwalobayo ahleleke kuhle, abe lomnkantsho njalo siwanambithise ngokuloba ngolimi oluhlabusa okwamagama. Ungasaleli emuva Mlobi kaMthwakazi!