Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Lamhlanje ngihle ngavula ngenkondlo kaPassmore Ndlovu ukuze yandulele uhlelo lwengxoxo yengxaki zabatsha. UPassmore Ndlovu ngomunye wembongi ezintsha kulesisigcawu. Njalo lamhla ngilethe ezine ukuthi likholise ubuciko bezimbongi lezi zigiya phambi kwenu. Singakakhangeli ezilandelayo, ake singene kuhlelo lwengxaki zabatsha. Lamhla sikhukhuza indaba yezinto okufanele abatsha baqaphele ukuhugekela kuzo, bazilimuke. Lalela-ke ingxoxo yalamhla.