GIYA MTHWAKAZI Namhla sethula kini imbongi ezindala lezintsha. Ake sizwe ukuba lamhla zigiya phezu kwaziphi izinjongo. Uthini ngalokho eziloba ngakho? UMUNTU NGUMUNTU NGABANTU Bancane ngoba thina sibakhulu,Bakhulu ngoba thina sibancane:Umuntu ngumuntu ngabantu; Bade ngoba thina sibafitshane,Bafitshane ngoba thina sibade:Umuntu ngumuntu ngabantu; Baphansi ngoba thina siphezulu,Baphezulu ngoba thina siphansi:Umuntu ngumuntu ngabantu; Babi ngoba thina sibahle,Bahle ngoba…