IMVUSELELO YOLIMI LAMASIKO ESINDEBELE

Kuviki elidlulileyo sibike ngomhlangano owaba khona ekupheleni kukaNtulikazi koBulawayo eholu yamaKatolika kuLobengula Street. Kuqakathekile ukuvuselela ulimi lamasiko esiNdebele. Kwaba lemibuzo thile ngemva kokuba izikhulumi sezikhulumile. Ukhona owabuza ukuthi, kuyini okungenziwa ukuba ulimi luqondiswe lulungiswe njengoba abanengi sebeluxhamanda nje. Nanzi ezinye izimpendulo ezaba khona. 1.   Kumele ibe khona iKomithi Yolimi LwesiNdebele engasikhokhela iseluleke ibonise eyiyona ndlela yolimi…

READ MORE

IMVUSELELO YOLIMI LAMASIKO ESINDEBELE

  Abebekhona kuMvuselelo Evikini yokuphela kwenyanga kaNtulikazi mhla egqiba esithi 31 ku2019, ngibusisekile kakhulu ukuba semhlanganweni owawunxuselwe abanengi. Wawungumhlangano weMvuselelo Yolimi Lamasiko EsiNdebele. Umgcinisihlalo wayenguMnu Christopher Moyo, umbalisi omdala. Wayekhona uMakhumalo, lokaSiqhoza uSithembile. Babekhona oMnu Timon Mabena, umlobi omkhulu uMnu Phineas Ngobiwa Mnkandla, uMnu Mark Ndlovu, uDr Sifelani Moyo, kunye loBaba uMnu Mzimela. Laba yibo…

READ MORE