GIYA MTHWAKAZI Nanzi njalo ezinye izimbongi zethu zalamhlanje ezintathu. Ukutshelwa yikuncitshwa. Bala uzizwele. WOYA! MHLABA KAWUNONI Woya! Mhlaba kawunoniMhlaba kawuzimukiMhlaba kawusuthiMhlaba kawukholwa Kunini usidla?Kunin’ ulokhu uginya?Kanti singanan’ esakho?Kanti owakh’ umphimb’ unganani?Uligovu! Uyisidli!Ngiyakuzonda! Izolo lapha njeBesizihlalele pekle!Sichelesile njeNgob’ ungculaza umfowenuIsitha sethuSesimtholel’ uMnqobiAma-ARV. Lamhlanje wena thutshu!Udabuka khonal’ eChinaWamemetheka samlilo wegusuWantantalaza wachaph’ amabhodaUcimezil’ ungagqize qhakalaWabantinyela sanyosi zegona Zaqhinqw’…