Giya Mthwakazi

ZINOFOBHIYA

GIYA MTHWAKAZI Nxa imbongi yayiyabe isiphuphuma ngosinga, igiya, iseqa, ijanquka, ibetha amagama akhuthazayo avusa idlabuzane lokwenza; ayekekela amanina, alilizele, udutshulwe umpululu, obaba lamajaha batshaye ivoklokolo! Kwakumnandi kakhululu. Loba uzibalela wedwa, ake ukekele lawe uyithuze ivokloklo ngoba imbongi zethu lezi ziyasikholisisa kakhulu. Asizitshayeleni ihlombe! Nanzi zisiqumbaqumba ngolimi lwethu lukaMthwakazi oluhlabusa kangaka! Ayitshe ivokloklo lapho okhona aze…

READ MORE
Giya Mthwakazi

IMVUSELELO YOLIMI LAMASIKO

Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Kuhle kuyabongeka ukuba sihlangane njalo lamhlanje kuleliviki kulesisigcawu, ikakhulu ukuba sibusiseke ngesikuphakulelwa zimbongi zethu zalamhla. Silitshayela ihlombe lina lonke eselingene kulesi sigcawu, sisithi, lobani lingadinwa. Sithembe lina. Ubuzwe bethu buyakuma ngenxa yenu elizimisele ukuphakamisa ulimi lwethu koMthwakazi, ikanti njalo lisenza sijulise imicabango yethu kulokho elikutshoyo. Asicabangeni, senze. Asingakhali ngezinhlupho ezikhona sigiqika ndawonye.…

READ MORE