GIYA MTHWAKAZI

Nanzi njalo ezinye izimbongi zethu zalamhlanje ezintathu. Ukutshelwa yikuncitshwa. Bala uzizwele.

LIMUKANI!

Nans’ ingozi
Badala kwenzenjani?
Okuncweb’ indlebe ngowakho,
Limukani ngiyalilimukisa!

Lingaph’ izulu?
Izifuyo zaphela kwenzenjani?
Lisawakhumbula yin’ amasiko?
Limukani ngiyalilimukisa!

Isizwe sadabuka phakathi kwenzenjani?
Buph’ ubuthwakazi bethu?
Sizwe sakithi,
Limukani ngiyalilimukisa!

Kusayiwa yin’ eNjelel’ ukuyacel’ izulu?
Kusayiwa yin’ eguswin’ ukuyaqoqoda?
Ngiyabuza badala,
Ngicela impendulo.

Basaphathana njengabezolo obaba labomama na?
Yin’ abadal’ emagumeni?
Bon’ abantwana basakwazi na,
Ukuthi umzali yisihlahla bani?

Usizi lezinyembezi kwangembesa,
Ngikhalel’ ubuthwakazi bukaMthwakazi.
Abakwelamathonga bakhangele!
Balel’ obuvukway’ ubuthongo.

Awasekh’ amadod’ atshay’ ingquz’ emigidweni
Sekulalaw’ atshay’ igqomu lama piyano
Abasekh’ omam’ abagid’ isitshikitsh’ emigidweni
Sekulalab’ abatshay’ ogobisiqolo.

Kunzima kwelikaMthwakazi
Kodwa ngiyaz’ okhokho bakhangele.
Loba nje sintul’ isizwe
Ngilethemb’ ekucineni bazasigoqa.

Limukani ngiyalilimukisa,
Ulimi luzabhubha nxa lingakunaki,
Isizwe sikaMthwakazi siyokufa nya!
Ngob’ esingela masiko sifil’ isizwe.

Lizom Fanwell Ncube
Umahlokomisa Iqhawe Langempela