GIYA MTHWAKAZI Namhla sethula kini imbongi ezindala lezintsha. Ake sizwe ukuba lamhla zigiya phezu kwaziphi izinjongo. Uthini ngalokho eziloba ngakho? LILIZELA MALILIZELA! Lilizela Malilizela,Lilizela ngoba kutheni?ULilizela ngoba sekwenzenjani?Lilizela ngoba kukhona intombiEnyathel’ amajah’ akhale.Lilizela MalilizelaNans’ intombi iyangena lamhla,Intombi eligcwalaguma,Intomb’ enyathela umhlaba uthi di, di!Lilizela MalilizelaNanto igcwalaguma.Lilizela Malilizela,Nanto ivithikazi lentombiEnyathela insizwa zithontise amathe,Ivithikazi lentombi boElilezigcum’ ezinyakazisa igaziAmajah’…