UVODLOZA LOMLOBI WALAMHLA 2 Ngiyabingelela balobi balamhla! Kuleviki sixoxa lomlobi, uPhilani Gama. MELULEKI SIBANDA: Ngiyakwamukela kuloluhlelo. Akusitshele mlobi,ungubani njalo uzalwa ngaphi? PHILANI GAMA: NginguPhilani Gama, ngidabuka esabelweni seMatobo,esiqintini saseLahlamkhonto. Ngikhulele eGwanda endaweni yaseNhanha,ngaphansi kwenduna uMarupi. Ngizelwe mhla ziyisithupha kuNhlangula ngo-1990. MS: Usulobe izingwalo ezingaki njalo yiziphi? PG: Zimbili engizibhale ngedwa. Zilezihloko ezithi: MNTANAMI, VUKA UZILWELE!…