Ngiyabingela bathandekayo. Mina nginguMeluleki Sibanda. Ngidabuka koNhlupho, eKhezi, ngaphansi kweNduna, uBhidi Ndiweni. Ngingumlobi wezingwalo kanye lezinkondlo zesiNdebele. Ngiphinda njalo ngihlele izingwalo zesiNdebele. Ngabona umhlaba mhla zilitshumi lane kuMbimbitho ngo-1983.  Ngaloba ugwalo olwadindiswa ngaphansi kwenhlanganiso ethi, ABALOBI BAKITHI. Lulesihloko esithi: Kunjani Nxa Kunje? Kulolugwalo kusuka kuthi ngokufa kukaMdlongwa edlelwa umona ngabafowabo, basebesona izinto emzini wakhe. Sibona…