GIYA MTHWAKAZI

Namhla sethula kini imbongi ezindala lezintsha. Ake sizwe ukuba lamhla zigiya phezu kwaziphi izinjongo. Uthini ngalokho eziloba ngakho?

BALAHLEKA NJANI ABATSHA?

Nguban’ ongahamb’ endleleni edliwe ngumuhlwa?
Nom’ ingabuzwa kwabaphambili
Ngubani ongahlanganisa izicucu zayo
Athi ukuyibumba kutsha ngomdaka wayo
Ayiphefumulele empumulweni ebhazalele
Kuthiwa olomlomo kalahleki,
Pho! balahleka njani abatsha?
Abalendebe ezinyunyuma zichichima ngolwazi
Bayayibona na leyondlela okumele bayilandele?
Kumbe babasa ngencwathi
Ezesihlala esaganyulwa amatshe esancwebeka?
Lungaphi ulwazi oluqondileyo?
Zingaphi imfundiso zakudala?
Zingaphi iziphala zabasunguli bezaga zasentolontolo?
Osivuno sazo sisahululwa lalamuhla?
Ngitsheleni bo!

Thembani Norman Ndlovu