GIYA MTHWAKAZI Namhla sethula kini imbongi ezindala lezintsha. Ake sizwe ukuba lamhla zigiya phezu kwaziphi izinjongo. Uthini ngalokho eziloba ngakho? BALAHLEKA NJANI ABATSHA? Nguban’ ongahamb’ endleleni edliwe ngumuhlwa?Nom’ ingabuzwa kwabaphambiliNgubani ongahlanganisa izicucu zayoAthi ukuyibumba kutsha ngomdaka wayoAyiphefumulele empumulweni ebhazaleleKuthiwa olomlomo kalahleki,Pho! balahleka njani abatsha?Abalendebe ezinyunyuma zichichima ngolwaziBayayibona na leyondlela okumele bayilandele?Kumbe babasa ngencwathiEzesihlala esaganyulwa amatshe…