Ngiyabingelela Mthwakaz’ omuhle! Siyabonga ngempilo, nanku sesisemaphethelweni omnyaka singananzelele.
Indaba esegudwini lizulu elinayo. Siyawabonga amazolo kakhulu, loba nje kwezinye izindawo bekudaleka umonakalo. Yimpilo. Siphila ngethemba lekusasa engcono.
Sisakhangelele imicimbi yokuthakazelela iKhisimisi, siyawulangatha umusa wokugcinakala kwabethu besangena izindlela kuyaluzelwa kuyiwa hlangana lezihlobo, ukukholisa ndawonye lokuphumula. Sikhulekela ukuvikelwa ezindleleni.