“They overcame him (the devil) by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; …” (Revelation 12:11). When we tell testimonies of the Lord God’s power and saving grace on our lives, the devil slinks away tail between legs. So, let us share our amazing stories of God’s love in action and shame the evil one.

Your well-written story should be about 500 – 600 words, in English, Ndebele or Shona. Send your story to: barbarankala@gmail.com.

Look out for the second story of faith next week and be encouraged and inspired.

________________________________________________

Okwalamhla kwanele. Ngithemba abanelisileyo bakhona emcimbini omkhulu weZimbabwe International Book Fair (ZIBF) eHarare. Ukutshelwa yikuncitshwa. Nxa ungenelisanga njengami engiphakathi kwenkambo leminye imihlangano, sizakala kokulotshwe ngu Beaven Tapureta kulesi sigcawu sakhe: https://win-zimbabwe.blogspot.com/2019/07/more-on-day-one-of-indaba.html.

Siyafisa ukuzwa kuwe obalayo eyakho imibono langasiphi isiqephu salesisigcawu. Kuyabakhuthaza abalobayo ukuzwa kuwe. Simunye kulo umsebenzi. Funda, ukholise, uqumbaqumbeke lawe wenze!