Revelation 12:11 says: “They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; …”. When we tell testimonies of the Lord God’s power and saving grace on our lives, the devil slinks away tail between legs. So, let us share our amazing stories of God’s love in action and shame the evil one. We look forward to reading your own story of faith in the coming weeks. Your well-written story should be between 600 – 1000 words. Send your story to: barbarankala@gmail.com. Selected stories will be compiled into an anthology of stories of faith.

Look out for the next story in the series next week!

 ***

Siwugoqa wonalo unyaka, kambe kuyini okufundileyo kusona lesi sigcawu? Lathi singathokoza ukuzwa lokho okufundileyo, langabe okukubusisileyo. Ikanti nxa kukhona okukukhubileyo, okungakuhambanga kuhle, kuyimfanelo ukuthi ukutsho ukuze sikunanzelele ngezikhathi ezizayo.


Esikufisayo lesikujongileyo, yikuphakamisa ulimi lwethu lukaMthwakazi. Asilolane Mthwakaz’ omuhle.

 Bala, ucabange, ulobe lawe. UMthwakazi ligugu lethu.

 Ungakhohlwa, esalela muva ithiwa xhaka yizinja! 

Asihlanganeni njalo kuviki elizayo.

Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!


Gogo Nkala