Revelation 12:11 says: “They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; …”. When we tell testimonies of the Lord God’s power and saving grace on our lives, the devil slinks away tail between legs. So, let us share our amazing stories of God’s love in action and shame the evil one.

     We look forward to reading your own story of faith in the coming weeks. Your well-written story should be about 500 – 600 words. Send your story to: barbarankala@gmail.com. Selected stories will be compiled into an anthology of stories of faith.

     Look out for our third story in the series next week.

     Okwanamhla kwanele bathandekayo. Iyeza enye njalo imbongi entsha iseqa itshakala igiya ngeyayo imibono lemizwa. Vuka Mthwakazi, utshengise ubungcwethi bakho! Esalela muva ixhakalwa yizinja! Musa ukulala!

     Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala