Vuka Mntomtsha!

VUKA MNTOMTSHA!!

Mngane, Mntomtsha! Ngiyabingelela mngane! Ngiqome ukukulobela incwadi le njengoba utshikatshika kulo umhlaba ohlabayo. Lami ngivela lapho. Ngifisa ukwaba umbono wami ngenxa yalapho engidlule khona. Mngane, kubalulekile ukulungiselela impumelelo. Ukuphumelela akubikho ngenhlanhla, kodwa kungumvuzo wokusebenza kanzima, ukuzinikela kanye lokholo oluqinileyo. Indlela yakhona ayilula. Ilemiqanso lamagodigodi, ikakhulu ngalesi simo selizwe. Siyakhala sonke ngohlupho lwemali, olwemisebenzi engabonwayo, lokunye…

READ MORE
STORIES OF FAITH

STORIES OF FAITH

GOD NEVER SAYS OOPS! Nqobile Ndema Ngwenya  I was privileged to be born with Cerebral Palsy. Yeah, you heard that right, privileged! It’s the story of how a young man, born with such a challenging barrier in life, rose to fight through the challenge relying on God’s word and the motto ‘GOD IS ABLE!’ My…

READ MORE
STORIES OF FAITH

STORIES OF FAITH

BATTLE IT ON YOUR KNEES! Have you ever experienced what starts off as a normal day but it ends as a nightmare? I did. I was in my office one Friday afternoon over two years ago when I was handed a letter of suspension. After reading it, I was numb, stunned, and shocked at the…

READ MORE
  • 1
  • 2