Giya Mthwakazi

KHORONA, YEHLISA KANCANE

Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Lanxa isilo lesi esekhorona silokhu sinkunyayila sidlithiza siginye lapho esikhethe khona, singagqize qhakala, thina uNkulunkulu asasivemele ukuba siphefumule, siyabonga. Impilo ayikho ezandleni zethu. Saqala sazwela udonsi lwesifo lesi kude, phetsheya kwezilwandle. Singenile lasemazwen akithi kwele-Afrika. Amanengi amazwe akwelakithi awazange ajahe ukulungiselela ukulwisana laso lesisilo. Athathela muva. Kodwa, kusukela kuMvulo wamhlaka 30 kuMbimbitho…

READ MORE
Giya Mthwakazi

KHUZEKA!

GIYA MTHWAKAZI Mthwakaz’ omuhlehle, kulezi insuku sihlezi manzonzo. Umhlaba wonke uyakhala ngesifo esesingene satshakaza sachithachitha satshayanisa abantu ngamakhanda. Kungene umkhuhlane weKhorona. Uyathanyela nje lapho ongene khona. Okubi yikuthi uthathelwana lula nje emoyeni wonalo esiwuphefumulayo kunye lekubeni abantu babe seduzane duzane. Akusaxhawulwana ezindaweni thile. Kwamanye amazwe abantu abasavunyela ukutshakala phandle kwemizi yabo. Izikolo zivaliwe. Akusayiwa emisebenzini…

READ MORE