Giya Mthwakazi

VUKA MNTWANA!

GIYA MTHWAKAZI Nxa imbongi yayiyabe isiphuphuma ngosinga, igiya, iseqa, ijanquka, ibetha amagama akhuthazayo avusa idlabuzane lokwenza; ayekekela amanina, alilizele, udutshulwe umpululu, obaba lamajaha batshaye ivoklokolo! Kwakumnandi kakhululu. Loba uzibalela wedwa, ake ukekele lawe uyithuze ivokloklo ngoba imbongi zethu lezi ziyasikholisisa kakhulu. Asizitshayeleni ihlombe! Nanzi zisiqumbaqumba ngolimi lwethu lukaMthwakazi oluhlabusa kangaka! Ayitshe ivokloklo lapho okhona aze…

READ MORE
Giya Mthwakazi

LAPHELA ISIKO

Yeyeniiiii bo!Safa saphel’ isizwe sabomkhuluLabokhokho bethuNgabe yikho na esakufundiswayo?Ziphi izalukazi ngizwe ngempululu?Aphi amajaha ngizwe ngevokloklo?Ziph’ intombi-nto emkhosini womhlanga?Mayeee, laphel’ isiko!Kambe bazakubakhona na omama bolweSine?Zizabakhona na izinduna labosobhuku?Enjelele kusahanjwa na?Mayeee, laphel’ isiko!Nguban’ ophisele olwethendele?Kuntsha yanamhlanje?Ebutsheni bam’ indlela ibibuzwa kwabaphambiliKodwa lamhl’ abaphambili babuz’ indlel’ entsheniMayeee, laphel’ isiko.Kungani lingasaboniswa?Kungani lingavumi ma liphambanisile?Kungani lingazehlisi lixolise?Kungani lingasabongi ebadaleni?Sokumele kubongwe lina,…

READ MORE